איך לבנות את המחקר?

מערך מחקר: איך מעצבים, מתכננים, בונים את המחקר. המבנה של המחקר.

לבחור דרך מחקר שמיישמת את הכישורים שלנו ואת המיומנות שלנו מבחינה מתודולוגית, וכמובן בחירת שאלה שמעניינת אותנו.

צריך להתחיל מתכנון המחקר בשאלת שתי שאלות:

מה אני מבקשת לדעת?

איך אני מתכוונת לחקור זאת? למפות מקומות ואנשים שמהם יש לאסוף חומר.

נושא המחקר- הצגת רקע, הזווית המוצעת העניין המקורי שלנו בנושא.

מיקוד נושא המחקר

סקירת ספרות

שאלת המחקר (אין היפותזה)

מתודולוגיה

שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו

מה מעניין אותי ומה אינני מבינה לגמרי?

מה מסקרן אותי?

מהי החידה ? לפעמים השאלות משתנות תוך כדי איסוף החומר ושאל המחקר תשתנה.

מדוע הדברים כמו שהם בשדה שאני בודקת- לפרק את המובן מאליו, להעניק נקודת מבט חדשה לפעמים תיאור התופעה הוא החידוש ולפעמים התופעה כבר תוארה רבות וצריך זוית חדשה.

איך נתמקד? הכל מעניין

זהוי בעיית המחקר, ומטרת המחקר

בעיית המחקר

ההקשר

זיהוי החסר במחקר

מדוע חשוב הנושא שאני חוקרת- התרומה של המחקר לספרות והתרומה החברתית.

כשמנסחים את מטרת המחקר יש להבחין בין שלושה מושגים בסיססיים:

מטרה- לשם מה מבצעים את המחקר במה הוא יועיל. חשיבות חברתית אוניברסלית

יעד- מה אנחנו רוצים לעשות, במה יעסוק למה יתן הסברים, באילו תופעות יעסוק.

תוצאה- אנחנו לא יודעים מה תהינה התוצאות, אבל הגדרה מדויקת של מה אנחנו מקווים למצוא, מה אנחנו מחפשים ואז המתודולוגיה וסיקרת הספרות יהיו טובות יותר.