שני הכוחות היחידים הקיימים בטבע

המדע מגלה, שהעולם גלובאלי,ושיש "אפקט -הפרפר". חוכמת הקבלה, מוסיפה ומסבירה,

שקיימת "רשת -קשר" בין כל חלקי -המציאות, וכל התופעות שקיימות.

בעצם, כל תופעה שאנו רואים, חשים, קיימת בתוך הרשת הזו.

במערכת הזו, "ברשת", קיימת נוסחה הנקראית: "חוק השתוות -הצורה". בנוסחה זו מתגלה לנו שקיימים רק שני כוחות על מנוגדים: "כוח -קבלה" ו"כוח השפעה".

כוחות אלו מתכנסים ביניהם, בהרמוניה אחת שלמה. הכח שמנהל ומסובב את כל המערכת הזו, נקרא": כח עליון, כי הוא עליון מאיתנו.


חוכמת-הקבלה, מלמדת אותנו, לפתור בעיות סבוכות, במדע ובכל התחומים, ונותנת לנו מישוואה שכוללת ופותרת הכל, על-פי שני הכוחות הללו והיחסים ביניהם.

מדע הקבלה, אם כך, הוא מדע שכולל את כל המדעים, כולל עולמות עליונים,(שכל אלו- הם חלק מהמערכת שנבראה.

חוכמת הקבלה, נמשכים יחידי- סגולה. בחוכמת -הקבלה, אתה הופך את עצמך- ל"מעבדה" אתה הוא זה המשתנה, ומתחיל להרגיש במשך הזמן, תוצאות מכך.

הלומדים את חוכמת – הקבלה, לא לומדים לימוד רגיל, אלא לומדים בשכל וברגש רוכשים אבחנות חדשות, ומגלים על עצמם, מה שהיה עוד לפני יצירת – הזמן ועד היום,זאת בזכות חוק הנקרא "כלל ופרט שוים"- מה אומר חוק זה? שאני כפרט, אני חלק מהכל, שמתאחד עם הכל. ויותר מכך, בשינויים הפנימיים שאני כאדם עובר, אני מתאים את עצמי לכל נקודה ונקודה בציר-הזמן הכללי של הכל, כי אני מתאחד עם הכל.נזכיר שכאמור ההכל הזה, נוצר משילוב של שני הכוחות הללו: קבלה והשפעה.
מי שרוצה באמת להבין ולהרגיש כל זאת, מה שנקרא "השגה" (הדרגה הגבוהה ביותר- של הבנה), צריך ללמוד ברצינות את חוכמת הקבלה, ולהקדיש את עצמו ברצינות לתוך-"הניסוי העצמי הזה, ואז בעצם, חוכמת הקבלה, נותנת תשובה להכל בנוסחה אחת.